Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Marcin Samuel

ul. Solankowa 20/5
88-100 Inowrocław

tel.52 357 19 11
inowroclaw.samuel@komornik.pl

Komornik Informuje, że od dnia 1 lipca 2019 roku pełni służbę Komornika po Pani Komornik Izabeli Podgórskiej-Wójtowicz. Numer rachunku bankowego, dane adresowe i kontaktowe pozostają bez zmian.

W przypadku pytań komornik sądowy jak również pracownicy kancelarii udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

Obsługa telefoniczna interesantów czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00

Licytacje nieruchomości

Car

Licytacje ruchomości

Zabezpieczenie roszczeń

Protokół stanu faktycznego

wpłat można dokonywać na rachunek podając numer sprawy lub bezpośrednio w kancelarii.
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Centrala
36 81490000 2001 0003 8087 0002